Foto's Doel Programma Route Historie Beljaars Contact Links SponsorsChronologisch overzicht Sportschool Beljaars Tilburg
(door Gijs Schouten sensei)

1948
Peter Beljaars begint een sportschool onder de naam “Sportacademie Beljaars” gelegen aan de Elzenstraat. Een school waar voornamelijk Japanse sporten worden gedoceerd. Het is de tweede school in zijn soort in Tilburg

Eind jaren (19)50
Beljaars wil het aantal Japanse sporten waarin les wordt gegeven uitbreiden . Op advies van de Japanse grootmeester Kenshiro Abbe, kiest hij voor het Aikido. Wekelijks gaat Belaars naar Brussel waar hij Aikido lessen volgt van Julian Naessens. In die school worden bij regelmaat ook stages verzorgd door de Japanse meesters T. Abe, en M. Noro.

Begin jaren (19)60
Beljaars introduceert het Aikido in Nederland, en begint in zijn dojo het Aikido te doceren.

1963
In 1963 richt Beljaars de Nederlandse Aikido Bond (NAB) op. Het is de eerste officiële Aikido organisatie in Nederland

1964
De Japanse grootmeesters H. Kobayashi en M. Noro verzorgen een aikido demonstratie in de dojo van Beljaars. In de jaren hierna volgen er bij regelmaat stages onder leiding van zowel Japanse als Europese sensei. Een jaar later laat Beljaars een Sportaccommodatie met woonhuis bouwen aan de Boomstraat te Tilburg. Het is dan een van de modernste dojo’s van Nederland. Naast Aikido, Judo, jiujitsu en conditietraining worden er opleidingen verzorgd voor pedicure, en sportmasseur.

1974
Het eerste dan- examen Aikido wordt afgenomen in de dojo van Beljaars door Hirokazu Kobayashi 8e dan uit Osaka. Er wordt door de NAB een examencommissie geïnstalleerd . Beljaars wordt bevorderd tot 2e dan. Hierdoor is hij bevoegd leraren op te leiden, en als voorzitter van het technische comité dan-graden te verstrekken.

1979
Door de technische commissie van de NAB werden zes aikidoka gepromoveerd tot 1e dan

1981
Beljaars behaald zijn 7e dan judo. In begin jaren (19)80 behaalden de eerste kaderleden hun leraar diploma.

1983
Op 15 januari 1983 overlijd Peter Beljaars op de leeftijd van 55 jaar te Tilburg. Zijn sportschool wordt door enkele van zijn leerlingen voort gezet . De vereniging Sekai Butoku Kai Nederland , de Nederlandse afdeling van de Sekai Butoku Kai, opgericht door Kenshiro Abbe met als zetel Londen. Een vereniging ter bevordering van het Judo,Aikido, Ju jutsu etc.

Jaren (19)80
Inmiddels bestaan er in Nederland verschillende organisaties met een afdeling Aikido. Er worden pogingen ondernomen om te komen tot een samenwerking en zo de eenheid van het Aikido in Nederland te bevorderen. Een eerste poging om de NAB en de NCAB samen te brengen in een federatie , de NAF (Nederlandse Aikido Federatie) mislukt. Daarna ,omstreeks 1986, gaan de scholen en de leden van de NAB over naar de BBN (de latere JBN) en wel naar de Aikido sectie van de JBN de NCA

Diverse activiteiten van de school worden afgestoten en alleen de Aikido groep gaat verder onder de naam Sportacademie Beljaars, een naam die in een later stadium veranderd wordt in Sportschool Beljaars en recent in Aikido Sportschool Beljaars.

1991
De stichting Sportacademie Beljaars, die na het overlijden van de heer Beljaars was opgericht om de sportschool voort te kunnen zetten wordt als overbodig gezien en opgeheven. De Aikido groep wordt ondergebracht in de al bestaande vereniging Sekai Butoku Kai

2000
Het complex aan de Boomstraat wordt ingeruild voor de sportzaal van de Frater van Gemert school gelegen aan de Reitse Hoevenstraat 20 te Tilburg.

Tot besluit:
Het Aikido is in Nederland geïntroduceerd door Peter Beljaars (in Tilburg) de oprichter en naamgever van onze school. Hij was de eerste Nederlandse Aikido docent en opleider voor Aikido leraren. Tevens richtte hij de eerste officiële Aikido organisatie op in Nederland. Uit heel Nederland kwamen in deze periode (vooral Judo) leraren Aikido lessen volgen in Tilburg. Het Aikido is tegenwoordig zeer verspreid en kent vele beoefenaren, verdeeld over verschillende organisaties. Wat in Tilburg begon met een school , heeft zich in de loop der jaren voortgezet . Nederland kent nu tientallen Aikido scholen en duizenden beoefenaren.